電気・盤・クレーンのソリューションカンパニー

Phát triển thiết bị mới

Thiết kế, chế tạo, sản xuất và cung cấp các sản phẩm mới

Chúng tôi thiết kế và chế tạo các sản phẩm mới dựa vào hiểu biết và kinh nghiệm của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn chế tạo khuôn, các thiết bị kiểm tra chất lượng.

Máy tự động cắt và bấm cod dây

Máy đo điện áp tải

Bộ điều chỉnh điện áp tự động

Bộ sạc Acquy cơ bản

Hệ thống mô phỏng kiểm tra

Hệ thống kiểm tra độ tăng nhiệt độ

Giá đỡ cho hệ thống lưu trữ Acquy

Bản thử nghiệm bộ điều khiển

Tủ điện IEC cơ bản

Kiểm tra vận chuyển