電気・盤・クレーンのソリューションカンパニー

Xuất nhập khẩu

Thương mại quốc tế

Hỗ trợ khách hàng trong việc mua các linh kiện, thiết bị từ nước ngoài.

Ví dụ:

Máy uốn lõi dẫn điện sản xuất tại Đức.


Chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với công ty sản xuất ở Đức, gửi đơn đặt hàng, thỏa thuận, thanh toán và sắp xếp giao hàng.

Hỗ trợ xuất khẩu

Không chỉ chế tạo sản phẩm để xuất khẩu, chúng tôi còn hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu để xuất khẩu.

  Ví dụ

Sản phẩm là hệ thống tủ điện điều khiển mà chúng tôi sản xuất, chúng tôi tự chuẩn bị tài liệu và giao hàng đến cho khách hàng ở nước ngoài.

Quà tặng khuyến mãi

Talking mini được sản xuất tại hoa kỳ. Công ty chúng tôi có thể quảng bá công ty hoặc các sản phậm của bạn bằng các quà tặng khuyến mãi.

  Ví dụ