電気・盤・クレーンのソリューションカンパニー

Thi công thiết bị điện

Nhà thầu hệ thống điện

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thi công, lắp đặt hệ thống hệ thống phân phối và truyền tải điện năng, hệ thống điện ngầm, hệ thống đèn điện chiếu sáng cũng như hệ thống điện trong thiết bị truyền dẫn thông tin.

Lắp đặt hệ thống chiếu sáng

Lắp đặt hệ thống tủ điện

Lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho văn phòng

Lắp đặt khung cho hệ thống điện mặt trời

Lắp hệ thống dẫn điện cho pin mặt trời

Hệ thống pin mặt trời sau khi hoàn thành

Lắp đặt hệ thống đèn LED cho nhà máy

Sửa chữa hệ thống tủ điện